ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถั่วงอก มาร์เก็ต

PROJECT : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถั่วงอก มาร์เก็ต

วัสดุ   :   ผนังไอโซวอลล์ 50 มม. ( 2นิ้ว ) ชนิดผิวลอนเล็ก

         :   เพดานไอโซวอลล์ 50 มม. ( 2นิ้ว ) ชนิดผิวลอนเล็ก

         :   พื้นวางโฟมเปล่า 4 นิ้ว หนาแน่น 1.25 Ibs. พร้อมเคลื้อบพื้นโฟม

         :   ประตูไอโซวอลล์ห้องเย็นพร้อมอุปกรณ์

สาระและข่าวสาร

Visitors: 1,163,357