โปรโมชั่น

                                 

 ปี 2549 - ปัจจุบัน ได้ดำเนินการด้านผลิต - จำหน่าย และบริการติดตั้งแผ่นไอโซวอลล์

(Sandwich panel) ด้วยประสบการณ์ทำงานยาวนานกว่า 20 ปี โดยมีทีมช่างติดตั้งกว่า 30 คน

เป็นทีมช่างฝีมือประณีต ติดตั้งได้คุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว พร้อมให้บริการติดตั้ง

สำหรับทุกโครงการไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทางเราได้เลือกใช้เหล็ก Dongbu เหล็กที่มี

คุณภาพและการเคลือบที่ดีที่สุด ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด

 
Visitors: 8,282,622