บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์  จำกัด

PROJECT : งานฝ้าเพดาน ผนังไอโซวอลล์ 50 มม. (2นิ้ว) เจาะช่องหน้าต่าง ประตู และหุ้มเสาเหล็ก

วัสดุ       : งานหุ้มเสาเหล็ก 38 ต้น

            : ประตูไอโซวอลล์แบบบานเปิด ขนาด 1.00*2.00 เมตร +ช่องกระจก 0.60*0.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ 

            : ประตูไอโซวอลล์แบบบานเลื่อน ขนาด 1.50*2.00 เมตร +ช่องกระจก 1.00*0.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ 

            : กระจกบานติดตาย ขนาด 1.80*1.10 เมตร กระจกใสหนา 6 มม. คิ้วอลูมีเนียม 2 นิ้วรอบ 4 ด้าน

            : กระจกบานติดตาย ขนาด 0.90*1.10 เมตร กระจกใสหนา 6 มม. คิ้วอลูมีเนียม 2 นิ้วรอบ 4 ด้าน

            : ประตูไอโซวอลล์คู่ Emergency ขนาด 2.80*2.00 เมตร + ช่องกระจก 1.00*0.60 ม.พร้อมอุปกรณ์ 

            : งานเจาะช่องโคมไฟฟ้า นีออน 0.30*1.20 เมตร

            : งานเจาะช่องโคมไฟฟ้า ดาวไลท์กลม

            : งานเจาะช่องแอร์ 4 ทิศทาง + ครอบอลูมีเนียมรอบ 4 ด้าน

            : ระยะเวลาติดตั้ง 15 วัน

สาระและข่าวสาร

Visitors: 1,163,763