บริษัท ยู.อาร์.เคมิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

PROJECT : งานติดตั้งผนัง ประตูและหน้าต่าง

วัสดุ   :   ผนังไอโซวอลล์ 100 mm. 4" ผิวลอนใหญ่ ใช้ทำผนังพร้อมอุปกรณ์

         :   พื้นคอนกรีต ขัดมัน

         :   ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊ก และตูโหลดเซนเตอร์

         :   ประตูไอโซวอลล์+กระจกช่องมอง พร้อมอุปกรณ์ 

         :   ติดตั้งฟิล์มนิรภัย 1 ด้านที่กระจกบานติดตาย

         :   ระยะเวลาติดตั้ง 5 วัน


สาระและข่าวสาร

Visitors: 1,163,357