บริษัท ปทุมธานี บริเวอรี่ จำกัด

ห้องไลน์ผลิต 

-  ผนัง PS-FOAM 100 mm.

-  เพดาน PS-FOAM 50 mm.

-  กระจกบานติดตาย เขียวใสหนา 6 มม.กรอบอลูมีเนียมคิ้วเฉียง 4 นิ้ว

-  ประตูบานเลื่อนคู่ และบานเปิดเดี่ยว

-  งานซิลิโคนกันเชื้อรา 

สาระและข่าวสาร

Visitors: 1,163,357