บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด

 

       PROJECT : ห้องแต่งตัว ห้อง AIR LOCK

     WALL : ไอโซวอล 50 มม.(2นิ้ว) ชนิดผิวลอน

     Ceiling : ไอโซวอล 50 มม.(2นิ้ว) ชนิดผิวลอน

     Door : Slide Door 1200*2100 mm.

     Air Shower : 2 persons by Owner

     Speed Door : 1500*2500 m.  by Owner


สาระและข่าวสาร

Visitors: 1,163,357