บริษัท วโรปกรณ์ จำกัดมหาชน

PROJECT : NEW OFFICE PRODUCETION  ขนาด 5.00*25.00*2.70 เมตร 

วัสดุ   :   ผนังไอโซวอลล์ 50 มม.(2นิ้ว) ชนิดลอน เจาะช่องกระจกกลางสูง 1.20 เมตรตลอดแนวห้อง ยาว 25 เมตร

         :   เพดานไอโซวอลล์ 50 มม.(2นิ้ว) ชนิดลอน แขวนสลิง

         :   พื้นคอนกรีต ขัดมัน

         :   ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊ก และตูโหลดเซนเตอร์

         :   ระบบปรับอากาศ  (by Owner)

         :   ประตูไอโซวอลล์+กระจกช่องมอง พร้อมอุปกรณ์ 

         :   ระยะเวลาติดตั้ง 5 วัน

สาระและข่าวสาร

Visitors: 1,163,357