ประกาศวันหยุดชดเชย

             เนื่องจากบริษัท กิจรุ่งเรือง อลูเทค จำกัด ได้ปิดทำการเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 13 เมษายน 2563 จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขออภัยลูกค้าทุกท่าน ในความไม่สะดวกนี้

                                                                                                                                                                    

สาระและข่าวสาร

Visitors: 1,163,762